ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 23386, Τ.Κ.1682 Λευκωσία

Email: gym-akropoli-lef@schools.ac.cy
Τηλέφωνο:
Γραμματεία: 22 425415 και 22 446663,
Φαξ:
Fax:22 446662
Κινητό:
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης: 22 425416
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)