school picture

Τὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως φέρει τὸ ένδοξο ὄνομά του «Ἀκρόπολις» ἀπὸ τὴν Ἀρχαιολογία. Οἱ ἀρχαιολόγοι ὀνόμαζαν ἐκτεταμένο ὀροπέδιο στὴν περιοχὴ μὲ ἀρχαιολογικά κατάλοιπα Ἀκρόπολις. Ἦταν ἔθος οἰ ἀρχαῖες ἑλληνικές πόλεις νὰ ἔχουν τὴν Ἀκρόπολή τους. Ἡ Ἀκρόπολη τῆς ἀρχαίας Λευκωσίας (τότε λεγόταν Λῆδροι, Λευκόθεον, Καλλινίκη, Λευκουσία), βρισκόταν στὸν κατασκαμμένο λόφο ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ὅπου βρίσκεται τὸ μνημεῖο τῶν Ἀγωνιστῶν.

Τὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα παλαιὸ κτήριο καὶ ἕνα νέο. Τὸ παλαιὸ κτήριο ἀποτελοῦσε μέρος τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς (English School), τὴν ὁποία ἵδρυσαν οἱ Ἄγγλοι κατὰ τὴν ἀγγλοκρατία καὶ στὴν ὁποία φοιτοῦσαν μαθητὲς ἀπὸ ὅλες τὶς κοινότητες τῆς Κύπρου. Τὸ παλαιὸ κτήριο ἦταν τὸ οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς. Γι' αὐτὸ εἶναι κτισμένο κατὰ τὴν ἀποικιακὴ τεχνοτροπία, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα κυβερνητικὰ κτήρια τῆς ἀγγλοκρατίας, καὶ οἱ αἴθουσές του, ἄλλοτε κοιτῶνες, εἶναι μικρές. Μὲ τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Κύπρου τὸ 1960 ἠ δημόσια περιουσία (λεγόμενη τότε κυβερνητικὴ) περιῆλθε στὸ νέο κράτος, ἔτσι καὶ ἡ Ἀγγλικὴ Σχολή. Ἀργότερα ἡ Ἀγγλικὴ Σχολὴ ἀπεδόθη στὴν Ἀγγλία μὲ ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.

Κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή του 1974, ὅταν κατελήφθη τὸ 36% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ 120.000 Ἑλληνοκύπριοι ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς πατρογονικὲς ἑστίες τους, δημιουργήθηκε μεγάλη ἀνάγκη χώρων γιὰ στέγαση τῶν προσφύγων μαθητῶν καὶ μαθητριῶν. Λειτούργησαν ὡς σχολεῖα ἀκόμη καὶ ἀντίσκηνα. Ἔτσι λειτούργησε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 1974-75, στὸ πρῴην οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς, τὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως ὡς ἑξατάξιο κλασικό. Κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 1984-85 λειτούργησε ὡς τριτάξιο γυμνάσιο μὲ τὴν ἐπωνυμία «Β΄ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως». Ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 1986-87 πῆρε τὸ ὁριστικό του ὄνομα «Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως».

Ἡ αὔξηση τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν λόγῳ τῆς ἀνάπτυξης τῆς περιοχῆς κατέστησε ἐπιτακτικῆ τὴν ἀνάγκη ἐπέκτασης τοῦ Γυμνασίου Ἀκροπόλεως. Ἔτσι ἀνεγέρθηκε δίπλα στὸ παλαιὸ τὸ νέο κτήριό του.

Τὸ παλαιὸ κτήριο διαθέτει αἴθουσες διδιασκαλίας καὶ εἰδικὲς αἴθουσες, ἤτοι δύο ἐργαστήρια Πληροφορικῆς, ἐργαστήριο Βιολογίας, ἐργαστήριο Φυσικῆς καὶ ἐργαστήριο Χημείας.

Τὸο νέο κτήριο διαθέτει ἕξι αἴθουσες διδασκαλίας καὶ εἰδικὲς αἴθουσες, ἤτοι δύο αἴθουσες Μουσικῆς, δύο αἴθουσες Τεχνολογίας, δύο αἴθουσες Οἰκιακῆς Οἰκονομίας, αἴθουσα Τέχνης καὶ ἐργαστήριο Πληροφορικῆς.

Τὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως διαθέτει, ἐπίσης, μία πλήρως ἐξοπλισμένη καὶ μὲ σύγχρονες προδιαγραφὲς Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων, ἡ ὁποία χρησιμοποιείται καὶ ἀπὸ τὸν Κυπριακὸ Ὀργανισμὸ Ἀθλητισμοῦ. Τὰ ἐγκαίνιά της τέλεσε στὶς 8 Ἀπριλίου 2016 ὁ τότε Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ Δρ Κώστας Καδῆς.

Ἀπό τὸ σχολικὸ ἔτος 2016-17 στὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως, μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, στεγάζεται τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Λευκωσίας. Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λευκωσίας ἀποτελοῦν τὰ τμήματά του Α1, Β1 καὶ Γ1.

Μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Γυμνασίου Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λευκωσίας διακρίθηκαν σὲ διαγωνισμοὺς καὶ ἐκδηλώσεις. Μεγάλη τιμὴ ἀποτέλεσε γιὰ τὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως ἡ ἀδελφοποίησή του μὲ τὸ Γυμνάσιο τοῦ Παρισιοῦ “Raymont Queneau”.

Τὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως ἀνήκει στὴν ἐκπαιδευτική περιφέρεια τῆς Ἐφορείας Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Λευκωσίας καὶ δέχεται μαθητές, που ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα Ἁγιων Ὁμολογητῶν καὶ Περνέρα.

Στὸ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως ὑπηρέτησαν οἱ ἐξῆς Διευθυντὲς καὶ Διευθύντριες:

1. Κωνσταντῖνος Καραγιάννης (1974-78)

2. Γεώργιος Χατζηνικολάου (1978-83)

3. Κωνσταντῖνος Καραγιάννης (1983-85)

4. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης (1985-87)

5. Βάσος Χριστοδούλου (1987-88)

6. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους (1988-89)

7. Θάσος Σοφοκλέους (1989-92)

8. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (1992-96)

9. Ἀντώνης Καλογήρου (1996-98)

10. Γεώργιος Σταυρινὸς (1998-99)

11. Σωτήρης Παύλου (1999-2001)

12. Κώστας Κυριακίδης (2001-2002)

13. Φωτεινὴ Θεμιστοκλέους (2002-2004)

14. Συμεὼν Λοΐζου (2004-2005)

15. Δέσποινα Φαντίδου (2005-2006)

16. Ἰφιγένεια Νικολαΐδου (2006-2008)

17. Νίκη Μαυροκορδάτου (2008-2009)

18. Αθηνᾶ Παπαδημητρίου (2009-2011)

19. Αθηνᾶ Κλεάνθους (2011-2021)

20. Μάριος Ἰωάννου (2021- )